Wymagania prawne związane z BHP.

Znalazłeś ten tekst, więc najprawdopodobniej jesteś przyszłym pracodawcą, który stara się przygotować miejsce pracy tak, aby było zgodne ze wszelkimi normami, a także było be

zpieczne dla pracujących tam osób.Prawo mówi, że jeśli w zakładzie pracy wykonywana jest praca, podczas której może dojść do wypadku związanego z nieprzestrzeganiem przepisów BHP, a także wszędzie tam gdzie używane są różnego rodzaju maszyny i pojazdy pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom instrukcje bhp do stałego wglądu. Jak najprościej spełnić wymagania tego przepisu? Wystarczy zakupić w internecie gotową tabliczkę z takimi przepisami, którą można zawiesić na ścianie. W każdym zakładzie pracy powinna również znajdować się w widocznym miejscu tabliczka z numerami alarmowymi.

 

Kolejnymi elementami zakładu wymaganymi przez prawo są znaki wskazujące drogę ewakuacji, a także znaki, które informują o umiejscowieniu gaśnicy bądź innego sprzętu pożarniczego. Instrukcje i znaki PPOŻ możemy zakupić w internecie. W sieci działa prężnie działa wiele sklepów, które zajmują się sprzedażą instrukcji bhp, znaków ostrzegawczych i informujących.
Na miejscach budowy należy umieścić takie znaki jak:
-prace na wysokości,
-głębokie wykopy,
-tablica budowlana informująca jaki budynek powstaje w danym miejscu.


W sklepach oprócz wymaganych znaków możemy także zakupić opcjonalne, które zwiększają bezpieczeństwo lub ułatwiają niektóre czynności. W ofercie takich sklepów znajdują się również tablice z instrukcjami na temat udzielania pierwszej pomocy, ale także tabliczki, które często widzimy w sklep, które mówią czy sklep jest otwarty czy zamknięty, a także mówiąc o terenie prywatnym, zakazie wjazdu i tym podobnych znakach.
Zakupy w takim sklepie zazwyczaj nie są drogie, sklepy oferują swoje produkty już od złotówki, a wysyłka często wliczona jest w koszty. Biorąc pod uwagę niską cenę instrukcji i znaków nie opłaca się ryzykować grzywną w przypadku kontroli naszego miejsca pracy.

Categories: BHP

Blogi. Darmowe Blogi.