Kilka informacji o znakach przeciwpożarowych

Z ogniem nie ma żartów. Gdy wybucha pożar, jego rozprzestrzenienie zajmuje często zaledwie kilka minut. Dlatego też sprzęt ppoż typu: gaśnice, hydranty i reszta elementów systemu ratowniczego, powinny być oznakowane w określony sposób, tak aby ułatwić akcję ratowniczą.

Podstawa prawna i kto za to odpowiada?

Znaki przeciwpożarowe muszą posiadać świadectwo dopuszczenia, wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). Oprócz tego, znaki które są dopuszczane do sprzedaży muszą posiadać określoną normę: PN-92/N-01256/01. Prawidłowe rozmieszczenie znaków przeciwpożarowych spoczywa na właścicielu budynku bądź osobie, która nim zarządza.

Jak wyglądają znaki przeciwpożarowe?

Istotne jest, aby znaki były widoczne w świetle naturalnym i sztucznym. Tło znaku ma kolor czerwony, są kwadratowe lub prostokątne. Grubość czcionki nie przekracza 1/10 wys. liter. Znaki kwadratowe występują w różnych rozmiarach np. 15×15, 20×20, 50×50 itp.

Trzy główne grupy znaków przeciwpożarowych

1. Znaki ochrony przeciwpożarowej,
2. Techniczne środki przeciwpożarowe,
3. Uzupełniające znaki ochrony przeciwpożarowej.

Categories: BHP

Blogi. Darmowe Blogi.