Archive for the 'BHP' Category

Wymagania prawne związane z BHP.

Znalazłeś ten tekst, więc najprawdopodobniej jesteś przyszłym pracodawcą, który stara się przygotować miejsce pracy tak, aby było zgodne ze wszelkimi normami, a także było be zpieczne dla pracujących tam osób.Prawo mówi, że jeśli w zakładzie pracy wykonywana jest praca, podczas której może dojść do wypadku związanego z nieprzestrzeganiem przepisów BHP, a także wszędzie tam gdzie […]

25 lutego 2019 at 13:45 - Comments

Kilka informacji o znakach przeciwpożarowych

Z ogniem nie ma żartów. Gdy wybucha pożar, jego rozprzestrzenienie zajmuje często zaledwie kilka minut. Dlatego też sprzęt ppoż typu: gaśnice, hydranty i reszta elementów systemu ratowniczego, powinny być oznakowane w określony sposób, tak aby ułatwić akcję ratowniczą. Podstawa prawna i kto za to odpowiada? Znaki przeciwpożarowe muszą posiadać świadectwo dopuszczenia, wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze […]

28 marca 2018 at 11:29 - Comments

Blogi. Darmowe Blogi.