Author Archive

Wymagania prawne związane z BHP.

Znalazłeś ten tekst, więc najprawdopodobniej jesteś przyszłym pracodawcą, który stara się przygotować miejsce pracy tak, aby było zgodne ze wszelkimi normami, a także było be zpieczne dla pracujących tam osób.Prawo mówi, że jeśli w zakładzie pracy wykonywana jest praca, podczas której może dojść do wypadku związanego z nieprzestrzeganiem przepisów BHP, a także wszędzie tam gdzie […]

25 lutego 2019 at 13:45 - Comments

Apteczka pierwszej pomocy w samochodzie

Samochodowa apteczka pierwszej pomocy to rzecz niezbędna jeśli włączamy się do ruchu, nawet kiedy podróż nie jest zbyt daleka. Wiele wypadków zdarza się w bardzo niewielkiej odległości od domu. W apteczkę wyposażeni powinni być również osoby przemieszczające się motorami. Nie wszyscy kierujący maszynami zwracają na to uwagę. O ile kierowcy zawodowi muszą mieć ze sobą […]

5 czerwca 2018 at 11:30 - Comments

Wygodna odzież robocza do pracy

Odzież przeznaczoną do noszenia w pracy można podzielić ze względu na odzież roboczą oraz odzież ochronną. Jako środek, który służy do ochrony indywidualnej odzież została podzielona na trzy kategorie w zależności od zagrożenia występującego w miejscu pracy. Odzież robocza zaliczana jest do kategorii pierwszej, która ma zadanie chronić w przypadku bardzo małego ryzyka, które pracownik […]

23 kwietnia 2018 at 12:55 - Comments

Kilka informacji o znakach przeciwpożarowych

Z ogniem nie ma żartów. Gdy wybucha pożar, jego rozprzestrzenienie zajmuje często zaledwie kilka minut. Dlatego też sprzęt ppoż typu: gaśnice, hydranty i reszta elementów systemu ratowniczego, powinny być oznakowane w określony sposób, tak aby ułatwić akcję ratowniczą. Podstawa prawna i kto za to odpowiada? Znaki przeciwpożarowe muszą posiadać świadectwo dopuszczenia, wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze […]

28 marca 2018 at 11:29 - Comments

Blogi. Darmowe Blogi.