Archive for Kwiecień, 2018

Wygodna odzież robocza do pracy

Odzież przeznaczoną do noszenia w pracy można podzielić ze względu na odzież roboczą oraz odzież ochronną. Jako środek, który służy do ochrony indywidualnej odzież została podzielona na trzy kategorie w zależności od zagrożenia występującego w miejscu pracy. Odzież robocza zaliczana jest do kategorii pierwszej, która ma zadanie chronić w przypadku bardzo małego ryzyka, które pracownik […]

23 kwietnia 2018 at 12:55 - Comments

Blogi. Darmowe Blogi.