Archive for Marzec, 2018

Kilka informacji o znakach przeciwpożarowych

Z ogniem nie ma żartów. Gdy wybucha pożar, jego rozprzestrzenienie zajmuje często zaledwie kilka minut. Dlatego też sprzęt ppoż typu: gaśnice, hydranty i reszta elementów systemu ratowniczego, powinny być oznakowane w określony sposób, tak aby ułatwić akcję ratowniczą. Podstawa prawna i kto za to odpowiada? Znaki przeciwpożarowe muszą posiadać świadectwo dopuszczenia, wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze […]

28 marca 2018 at 11:29 - Comments

Blogi. Darmowe Blogi.