Wymagania prawne związane z BHP.

Znalazłeś ten tekst, więc najprawdopodobniej jesteś przyszłym pracodawcą, który stara się przygotować miejsce pracy tak, aby było zgodne ze wszelkimi normami, a także było be

zpieczne dla pracujących tam osób.Prawo mówi, że jeśli w zakładzie pracy wykonywana jest praca, podczas której może dojść do wypadku związanego z nieprzestrzeganiem przepisów BHP, a także wszędzie tam gdzie używane są różnego rodzaju maszyny i pojazdy pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom instrukcje bhp do stałego wglądu. Jak najprościej spełnić wymagania tego przepisu? Wystarczy zakupić w internecie gotową tabliczkę z takimi przepisami, którą można zawiesić na ścianie. W każdym zakładzie pracy powinna również znajdować się w widocznym miejscu tabliczka z numerami alarmowymi.

 

Kolejnymi elementami zakładu wymaganymi przez prawo są znaki wskazujące drogę ewakuacji, a także znaki, które informują o umiejscowieniu gaśnicy bądź innego sprzętu pożarniczego. Instrukcje i znaki PPOŻ możemy zakupić w internecie. W sieci działa prężnie działa wiele sklepów, które zajmują się sprzedażą instrukcji bhp, znaków ostrzegawczych i informujących.
Na miejscach budowy należy umieścić takie znaki jak:
-prace na wysokości,
-głębokie wykopy,
-tablica budowlana informująca jaki budynek powstaje w danym miejscu.

(more..)

25 lutego 2019 at 13:45 - Comments

Apteczka pierwszej pomocy w samochodzie

Samochodowa apteczka pierwszej pomocy to rzecz niezbędna jeśli włączamy się do ruchu, nawet kiedy podróż nie jest zbyt daleka. Wiele wypadków zdarza się w bardzo niewielkiej odległości od domu. W apteczkę wyposażeni powinni być również osoby przemieszczające się motorami.

Nie wszyscy kierujący maszynami zwracają na to uwagę. O ile kierowcy zawodowi muszą mieć ze sobą apteczkę co jest wymogiem BHP, to nie zawsze mają ją kierujący prywatnie. A jeśli ją posiadają, to najczęściej stanowi obraz rozpaczy. Brakuje w niej elementów, lub są one od wielu miesięcy przeterminowane. To czego brakuje to również motywacja by coś z tym zrobić. I tak tygodniami, a nawet zdarza się latami jeździmy z nieprzydatnymi śmieciami, za każdym razem obiecując sobie kupno nowej apteczki.

 

(more..)

5 czerwca 2018 at 11:30 - Comments

Wygodna odzież robocza do pracy

Odzież przeznaczoną do noszenia w pracy można podzielić ze względu na odzież roboczą oraz odzież ochronną.
Jako środek, który służy do ochrony indywidualnej odzież została podzielona na trzy kategorie w zależności od zagrożenia występującego w miejscu pracy.

Odzież robocza zaliczana jest do kategorii pierwszej, która ma zadanie chronić w przypadku bardzo małego ryzyka, które pracownik może łatwo dostrzec i w porę zareagować bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka. Zaliczamy tutaj na przykład kombinezon przeciwko zabrudzeniom. Odzież robocza tej kategorii nie wymaga żadnych świadectw ani certyfikatów.

Odzież robocza to odzież, która mam za zadanie zabezpieczyć lub zastąpić odzież prywatną pracownika przed zabrudzeniem jej przez substancje nieszkodliwe dla zdrowia, niszczeniem tej odzieży oraz wtedy gdy zalecana jest szczególna czystość wytwarzanego produktu.
Do odzieży roboczej zaliczana jest też tak zwana odzież zawodowa, charakterystyczna dla danej branży taka jak odzież do gastronomii, hotelarstwa, służby zdrowia.
Do odzieży roboczej zaliczyć należy także wszelakiego rodzaju odzież bardzo krótkiego użytkowania, czyli odzież jednorazową.
Od wykonywanej pracy oraz jej zakresu odzież do odzieży roboczej zaliczyć należy: drelichy, kamizelki, koszule, kaptury, kapelusze, koszulki, bluzy, kurtki, kombinezony, fartuchy, czapki, berety, fartuchy przednie, peleryny, ubrania, ochraniacze.
Odzież robocza może występować w wersji ocieplanej lub nieocieplanej, w zależności od temperatury, w której wykonywana jest praca.

(more..)

23 kwietnia 2018 at 12:55 - Comments

Kilka informacji o znakach przeciwpożarowych

Z ogniem nie ma żartów. Gdy wybucha pożar, jego rozprzestrzenienie zajmuje często zaledwie kilka minut. Dlatego też sprzęt ppoż typu: gaśnice, hydranty i reszta elementów systemu ratowniczego, powinny być oznakowane w określony sposób, tak aby ułatwić akcję ratowniczą.

Podstawa prawna i kto za to odpowiada?

Znaki przeciwpożarowe muszą posiadać świadectwo dopuszczenia, wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). Oprócz tego, znaki które są dopuszczane do sprzedaży muszą posiadać określoną normę: PN-92/N-01256/01. Prawidłowe rozmieszczenie znaków przeciwpożarowych spoczywa na właścicielu budynku bądź osobie, która nim zarządza.

(more..)

28 marca 2018 at 11:29 - Comments

Blogi. Darmowe Blogi.